Liderzy S.P.P.

mgr inż. Edward Sienicki

Urodził się w 1946 r. Okres dzieciństwa i młodości spędził w Strzemieszycach Wlk., tu mieszkał do 1971 r. Obecnie mieszka w Sławkowie. W młodości prowadził drużyny młodszo i starszo-harcerskie hufca Ziemi Będzińskiej. Szkołę podstawową ukończył w Strzemieszycach Wlk. Do szkół średnich Technikum Hutnicze i Liceum Ogólnokształcące, uczęszczał w Katowicach. Pomaturalne Studium Budownictwa Ogólnego ukończył w Białymstoku, a Politechnikę Śląską w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. Organizatora przemysłu. Ukończył również kilka kursów dokształcających, był wykładowcą i kierownikiem wielu kursów, organizowanych przez NOT PZ i TB w Katowicach.

Zawodowo pracował w Hucie Baildon i Zakładzie Badań i Doświadczeń Budownictwa Węglowego w Katowicach, w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Przepracował zawodowo ponad 40 lat. W latach 1989 – 1998 prowadził własną działalność gospodarczą. W swoim życiu zawodowym pełnił szereg stanowisk służbowych m.in. mistrza, st. mistrza, kierownika przygotowania produkcji, kierownika zakładów produkcyjnych, kierownika budowy, kierownika przygotowania inwestycji i w/ce prezesa spółdzielni mieszkaniowej.

Brał czynny udział w życiu społecznym regionu – w latach 70 tych udzielał się w klubie radnych miasta Sosnowiec, był czynnym członkiem organizacji NOT PZ i TB w Katowicach w latach 80 tych. W latach 1968 -1984 był członkiem PZPR. Po wystąpieniu z tej organizacji był represjonowany, nie otrzymywał żadnej pracy przez ponad 4 lata. Wskutek tego korzystając z nowej ustawy podjął własną działalność gospodarczą.

Będąc rencistą w 2008 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Obecnie jest bardzo aktywnym członkiem KPEiR w województwie śląskim i niekwestionowanym liderem KPEiR, współtwórcą Oddziału Śląsko – Dąbrowskiego KPEiR. Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej, a od 2012 roku został wybrany Prezesem Stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń” w Katowicach.