Archiwum miesięczne: kwiecień 2012

kw. 24

Uchwała I Walnego Zebrania S.P.P.

W Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8/10 p. 303 w siedzibie Stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń” odbyło się I Walne Zebranie, zwołane przez Prezesa (na jego wniosek, zgodnie ze Statutem), którego celem jest podjęcie uchwały, usprawniającej dalszą działalność S.P.P. Stwierdzono ważność zebrania (obecnych 50% członków+1 osoba) – obecność 10 według załączonej listy obecności. Walne Zebranie podjęło uchwałę o następującej treści: Wprowadza się zmiany (w obowiązującym na dzień 23.04.2012 r.) …

Kontynuuj czytanie »

kw. 23

Protokół z I Walnego Zebrania S.P.P.

Miejsce zebrania: Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10 p.303 – siedziba S.P.P. Cel zebrania: dostosowanie statutu do wykonywania zadań w sferze działań pożytku publicznego (działania odpłatne i nieodpłatne) w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późń. zm.), brak współpracy z organami administracji publicznej i innymi organizacjami pozarządowymi, sprawy organizacyjne; Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia (S.P.P.), który omówił konieczność …

Kontynuuj czytanie »

kw. 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkami Stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń” mogą być, zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym osoba prawna może być tylko i wyłącznie członkiem wspierającym. Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń dzieli swoich członków na: członków zwyczajnych, którzy są osobami fizycznymi i złożyli deklarację członkostwa na piśmie (którą można wydrukować tutaj) oraz przedstawili  pozytywną opinię od dwóch członków Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają prawo do biernego oraz czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, …

Kontynuuj czytanie »