Archiwum miesięczne: lipiec 2020

lip 20

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r