Archiwum miesięczne: lipiec 2021

lip 13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 rok