Archiwum miesięczne: czerwiec 2019

cze 25

Open your imagination

Przedstawiamy film „Open your imagination”, który powstał w ramach projektu „Lords of the books” (Erasmus+) i który promuje czytanie książek wśród młodych ludzi, jako źródło wiedzy o kulturze, historii, pozytywnych wzorców zachowań, wartości, a także rozwijania swojej wyobraźni. „Open your imagination” – film

cze 03

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2018 rok uchwała W.Z.S.P.P.