Archiwum miesięczne: sierpień 2022

sie 15

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021