«

»

cze 08

Discover your strengths! – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży ”Discover your strengths!” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), która odbyła się w Białym Dunajcu, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.

Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu ”Discover your strengths!”, uczestnicy m.in.:

– podjęli tematykę pewności siebie oraz tego, co zrobić, aby ją odzyskać, jakie działania można podjąć; jakie nowe nawyki wprowadzić do swojego funkcjonowania; jakie zmiany w swoim zachowaniu wprowadzić;

– dyskutowali na temat świadomości swoich mocnych stron, swojego typu osobowości czy umiejętności w kontekście planowania swojej przyszłości;

– poszerzyli wiedzę na temat przyczyn stresu i jego wpływu na ciało i psychikę, skutków i konsekwencji stresu, a także metod i technik radzenia sobie ze stresem;

– poszerzyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym emocjom oraz w jaki sposób sobie z takimi emocjami poradzić, jakie działania podjąć czy jakie techniki i metody zastosować;

– poruszyli tematykę koncentracji, skupienia się i zapamiętywania tj. przyczyn, dlaczego młody człowiek może mieć problem z koncentracją, skupieniem się i zapamiętywaniem; jak temu zapobiegać i przeciwdziałać; a także zapoznali się bliżej z technikami i metodami poprawiającymi koncentrację, skupienie i zapamiętywanie;

– zapoznali się z technikami i metodami, które pomagają się zrelaksować i rozluźnić w trudniejszych sytuacjach;

– poszerzyli wiedzę na temat mowy ciała – tego jak ważna jest mowa ciała podczas rozmowy, prezentacji, rozmowy o pracę czy publicznych wystąpień; tego jakie sygnały wysyła nasze ciało w różnych sytuacjach;

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy opracowali i przygotowali warsztaty online z rówieśnikami z różnych europejskich krajów. Podczas spotkania zaprezentowali projekt, opowiedzieli o swoich dotychczasowych sukcesach i o programie Erasmus +. Następnie przeprowadzili aktywności, bazujące na stworzonych scenariuszach, dotyczących takiej tematyki jak: metody i techniki poprawy koncentracji; odkrywanie w sobie mocnych stron, talentów, umiejętności; publiczne wystąpienia i mowa ciała; czy metody relaksacji i techniki antystresowe;

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.