«

»

cze 02

Discover your strengths!

W okresie od 19 do 25 maja 2023, nasze Stowarzyszenie zrealizowało w Białym Dunajcu międzynarodowy projekt – ”Discover your strengths!”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 30 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Magisztrátus Alapítvány z Węgier oraz młodzież, reprezentująca OZ Gulocka ze Słowacji. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.

Pandemia COVID-19 wywróciła świat młodych ludzi do góry nogami. W krótkim czasie zostali zmuszeni do kompletnej zmiany w ich codziennym funkcjonowaniu. Byli zmuszeni do życia w izolacji, a niepewność jutra wywołała w nich wiele wątpliwości i emocji, z którymi ciężko im sobie do dzisiaj poradzić. Stracili pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i mocne strony. Wielu z nich posiada problemy z koncentracją. Dodatkowo, wciąż towarzyszą im emocje niepewności i strachu przed nadchodzącym jutrem, które wywołują w nich ogromny stres.

Dzięki projektowi, uczestnicy mieli możliwość odkryć w sobie swoje mocne strony, zalety, nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami, ze stresem, stać się pewniejszymi siebie, znającymi własną wartość młodymi ludźmi.

Celem projektu było:

– podniesienie poziomu pewności siebie czy przywrócenie pewności siebie;

– podniesienie poziomu motywacji do działania;

– odkrycie w sobie i zdefiniowanie mocnych stron, zalet, pozytywnym cech czy umiejętności;

– podniesienie poziomu wiary w siebie i swoje możliwości;

– poszerzenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wywołanymi przez stres;

– podniesienie poziomu wiedzy na temat własnego ciała i sygnałów, które ono wysyła; poszerzenie kompetencji,

związanych z mową ciała i publicznymi wystąpieniami;

– poszerzenie kompetencji na temat stresu, metod zapobiegania i radzenia sobie ze stresem;

– poszerzenie kompetencji na temat technik wspomagających koncentrację;