«

»

paź 31

Solution to pollution

„Solution to pollution” to projekt, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +, zrealizowany w okresie od 19 października do 27 października 2018 r. przez naszą organizację. W międzynarodowej wymianie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, a także młodzież z bułgarskiego stowarzyszenia Ecoworld Rhodopes i rumuńskiego Asociatia Green Evolution. W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 16-18 lat i 2 liderów.
Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła. Honorowy patronat nad projektem „Solution to pollution” objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk i Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok.
Głównym tematem projektu były kwestie ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Celem „Solution to pollution” było podniesienie świadomości uczestników i odbiorców projektu w przedmiocie ekologii, ochrony środowiska oraz zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
W ramach przedsięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, a także poszukiwali rozwiązań, związanych ze zjawiskiem smogu i zanieczyszczeniem środowiska. Program wymiany młodzieży był bardzo napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz realizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje, burze mózgów, filmy, ewaluacje;
W ramach działań uczestnicy projektu odwiedzili Katowice, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem stacji monitoringu jakości powietrza w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz spotkali się z ekspertem Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opowiedział młodzieży o tegorocznym programie „Czyste powietrze”. Przeprowadzili również happening, promujący ideę projektu, czyli walkę ze smogiem.
Projekt „Solution to pollution” był okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Film, stworzony przez uczestników wymiany młodzieży „Solution to pollution”.

DSC_3843DSC_3777DSC_3702

DSC_0248DSC_0163DSC_0168DSC_0145DSC_0142DSC_0123DSC_0117DSC_0115DSC_0082DSC_0079DSC_0075DSC_0064DSC_0056DSC_0051