«

»

lip 04

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2022 rok

https://drive.google.com/file/d/1TTbJcVwdVQCCSDyttEypK060EI1rEds2/view?usp=sharing

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022

https://drive.google.com/file/d/1piMoIil6y5LCSuyJYRV8RgSenvEiotRY/view?usp=sharing