«

»

kwi 02

Tea time with Tradition

Nasza organizacja, w dniach 22 – 29 marca 2019 roku zrealizowała projekt „Tea time with Tradition”, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników w wieku 14-19 lat i liderów z bułgarskiej organizacji „Sdruzhenie „Mladezhi za razvitie na Lyaskovets”, z rumuńskiego stowarzyszenia Asociatia Eleven Art oraz młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.

Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła i Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Relaks. Honorowy patronat nad projektem „Tea time with Tradition” objął Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok i Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.

Tematyką projektu było odkrywanie historycznych śladów wielokulturowości, dziedzictwa kulturowego, poprzez poznawanie i analizę tradycji, zwyczajów oraz obyczajów, związanych z obchodami świąt związanych z wiosną.

Program wymiany młodzieży był bardzo napięty i bogaty w różnorodne aktywności. Został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, praca w grupach międzynarodowych, dyskusje, burze mózgów, wywiady, filmy, gra miejska, lekcje muzealne, warsztaty artystyczne, ewaluacje i wieczory narodowe.

W ramach przedsięwzięcia, młodzież odwiedziła zabytkową, regionalną chatę Jana Kawuloka, wybitnego propagatora kultury regionalnej, twórcy instrumentów ludowych i gawędziarza z Istebnej. Wysłuchała gawędy o tradycyjnym życiu w chacie, poznała dawne instrumenty regionalne oraz wzięła udział w warsztatach tworzenia swoich własnych koronek. Uczestnicy projektu odwiedzili również Muzeum Koronki – Izbę Pamięci Marii Gwarek, poświęcone dorobkowi lokalnych twórczyń, a zwłaszcza Marii Gwarek, wieloletniej instruktorce heklowania i inicjatorce powstania Spółdzielni Koronczarskiej w Koniakowie.

Podczas wizyty w Sławkowie, młodzież wzięła udział w warsztatach artystycznych pod okiem doświadczonych instruktorów, tworząc rękodzieła, związane z nadchodzącą Wielkanocą – palmy wielkanocne, pisanki i inne ozdoby. Podczas spotkania z lokalną społecznością (Pikniku Tradycji) na Rynku w Sławkowie, młodzież zaprezentowała swoje rękodzieła, rozdała materiały promocyjne i opowiadała o projekcie.

W trakcie wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup przygotowała swój wieczór narodowy, podczas którego, w sposób kreatywny, przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów oraz zaprezentowała piękne stroje regionalne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26