«

»

lis 14

Youth against exclusion – wymiana młodzieży

W dniach 04.11.2019 – 11.11. 2019, nasza organizacja zrealizowała „Youth against exclusion” – projekt sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z łotewskiej organizacji „Apes Jauniesu klubs Sliedes” z Ape, z czeskiej organizacji PETRKLIC HELP ZS z Česky Tešin i z Polski – młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.
Na miejsce głównych działań międzynarodowego projektu zostało wybrane Murzasichle. Honorowy patronat nad projektem „Youth against exclusion” objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
Głównym celem projektu było promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej jako narzędzia walki z zagrożeniami wykluczenia społecznego.
W czasie działań wymiany młodzieży, uczestnicy projektu pogłębiali swoją wiedzę oraz podnosili poziom świadomości w zakresie wykluczenia społecznego (szczególnie osób niepełnosprawnych) oraz na temat chorób rzadkich. Zadaniem projektu było również promowanie wolontariatu oraz wymienianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie akcji społecznych i możliwości wsparcia osób cierpiących z powodu wykluczenia albo chorujących na rzadkie choroby.
Projekt został realizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (takich jak: spotkania, dyskusje, tematyczne zajęcia, gry i zabawy budujące zespół, tematyczne zajęcia, warsztaty integracyjne, żywa biblioteka, open space, ewaluacje, wieczory narodowe).
Wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kulturą i regionalnymi potrawami ich rodzinnych stron. Natomiast w czasie przygotowanego wieczoru regionalnego, uczestnicy działań mogli spróbować tradycyjnych, podhalańskich potraw.
W ramach harmonogramu wymiany przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne wspólnie z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa. Uczestnicy przeprowadzili rozmowy i wywiady z podopiecznymi, zapoznali się z działalnością organizacji, a także wspólnie wykonali bożonarodzeniowe bombki ze styropianu i cekinów.
„Youth against exclusion” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_0355

DSC_0359

DSC_0407

DSC_0414

DSC_0423

DSC_0429

DSC_0441

DSC_0465

DSC_0470

DSC_0488

DSC_0497

DSC_0514

DSC_0516

DSC_0532

DSC_0546

DSC_0570

DSC_0607

DSC_0612

DSC_0626

DSC_0656

DSC_0665

DSC_0670

DSC_0677

DSC_0683

DSC_0699

DSC_0713

DSC_0751