wrz 05

Save the Nature – wymiana młodzieży

W dniach 25.08.2020 – 31.08.2020, Nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt sfinansowany z funduszy Programu Erasmus Plus – „Save the Nature”. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji „Ecoworld Rhodopes”, słowackiej organizacji „OZ Gulocka” oraz Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń.
Na miejsce głównych działań międzynarodowego projektu został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu, młodzi ludzie z Bułgarii, Polski i Słowacji, podjęli tematykę ekologii i ochrony środowiska, którą na co dzień się interesują. Dla uczestników międzynarodowego przedsięwzięcia ten obszar tematyczny był niezwykle istotny, a dzięki podjęciu podczas wymiany młodzieży wielu problematycznych kwestii, zdobyli nową wiedzę, umiejętności oraz wykształcili nowe nawyki, które w najbliższej przyszłości przyczynią się do lepszego dbania przez nich o naturę.
Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, dotyczących ochrony środowiska naturalnego; podniesienie świadomości wpływu, jaki może mieć człowiek na ekosystem i środowisko naturalne; zdobycie wiedzy na temat konsekwencji, wynikających z braku zainteresowania dbaniem o środowisko naturalne; wykształcenie prawidłowych postaw proekologicznych i prawidłowych nawyków, mających na celu dbanie o czystość środowiska, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat gatunków zagrożonych, które również mają ogromny wpływ na nasze środowisko i jego funkcjonowanie. Młodzi ludzie wymienili się doświadczeniami, związanymi z metodami dbania o środowisko, dobrymi praktykami, działaniami, które są podejmowane w ich krajach na rzecz dbania o naturę.
Projekt został w całości zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (sesje tematyczne, gry i zabawy integracyjne, dyskusje, wymiana doświadczeń, gra terenowa, performance, spotkania z ekspertami, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.).
W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili performance „Don’t hesitate, start to take care of nature”, który promował zachowania ekologiczne i zachęcał do dbania o środowisko naturalne. Odwiedzili również Tatrzański Park Narodowy. Edukacyjna wizyta w TPN miała na celu nie tylko zapoznanie się z tym unikalnym miejscem, jego przyrodą, gatunkami objętymi ochroną, ale również pogłębienie wiedzy o zagrożeniach takich, jak: degradacja tamtejszej natury przez człowieka (zwiększony ruch turystyczny, wycinanie lasów, zanieczyszczanie zbiorników wodnych, zaśmiecanie terenów, nękanie dzikich zwierząt).
W trakcie wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup przygotowała swój wieczór narodowy, podczas którego w kreatywny sposób, przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów oraz zaprezentowała stroje regionalne.
Projekt „Save the Nature” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_0296

DSC_0329

DSC_0330

DSC_0335

DSC_0355

DSC_0359

DSC_0367

DSC_0375

DSC_0378

DSC_0383

DSC_0405

DSC_0416

DSC_0434

DSC_0445

DSC_0454

DSC_0477

DSC_0494

DSC_0513

DSC_0536

DSC_0574

DSC_0580

DSC_0591

DSC_0594

DSC_0598

DSC_0607

DSC_0638

DSC_0648

DSC_0680

DSC_0748

sie 12

Save the Nature

Po wielu miesiącach utrudnień, związanych z pandemią koronawirusa, jest nam niezmiernie miło ogłosić, że już za kilkanaście dni Nasze Stowarzyszenie zorganizuje międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +). Będzie to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji „Ecoworld Rhodopes”, słowackiej organizacji „OZ Gulocka” oraz Stowarzyszenia „Porozumienie Pokoleń”. W ramach projektu, młodzi ludzie z Bułgarii, Polski i Słowacji, podejmą tematykę ekologii i ochrony środowiska, którą na co dzień się interesują oraz do której przygotowywali się przez wiele miesięcy.

save the nature

lip 20

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r

cze 12

Walne Zebranie

W dniu 16 lipca 2020 (tj. czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń (ul. Młyńska 14A, Sławków) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Obecność obowiązkowa!

sty 13

Walne Zebranie

Informuję, że w dniu 15 lutego 2020 r o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń odbędzie się Walne Zebranie S.P.P. zgodnie z art. 24.17 a) Statutu S.P.P.

Prezes S.P.P.

sty 03

Youth against exclusion – publikacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

gru 18

Wesołych Świąt!

merry christmas

gru 15

Warsztaty świąteczne

W pierwszej połowie grudnia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie, nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty świąteczne. Podczas kreatywnego i wprowadzającego w świąteczny nastrój popołudnia, uczestnicy wykonali bożonarodzeniowe ozdoby – anioły, choinki i bombki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lis 14

Youth against exclusion – wymiana młodzieży

W dniach 04.11.2019 – 11.11. 2019, nasza organizacja zrealizowała „Youth against exclusion” – projekt sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z łotewskiej organizacji „Apes Jauniesu klubs Sliedes” z Ape, z czeskiej organizacji PETRKLIC HELP ZS z Česky Tešin i z Polski – młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie.
Na miejsce głównych działań międzynarodowego projektu zostało wybrane Murzasichle. Honorowy patronat nad projektem „Youth against exclusion” objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
Głównym celem projektu było promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej jako narzędzia walki z zagrożeniami wykluczenia społecznego.
W czasie działań wymiany młodzieży, uczestnicy projektu pogłębiali swoją wiedzę oraz podnosili poziom świadomości w zakresie wykluczenia społecznego (szczególnie osób niepełnosprawnych) oraz na temat chorób rzadkich. Zadaniem projektu było również promowanie wolontariatu oraz wymienianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie akcji społecznych i możliwości wsparcia osób cierpiących z powodu wykluczenia albo chorujących na rzadkie choroby.
Projekt został realizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (takich jak: spotkania, dyskusje, tematyczne zajęcia, gry i zabawy budujące zespół, tematyczne zajęcia, warsztaty integracyjne, żywa biblioteka, open space, ewaluacje, wieczory narodowe).
Wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kulturą i regionalnymi potrawami ich rodzinnych stron. Natomiast w czasie przygotowanego wieczoru regionalnego, uczestnicy działań mogli spróbować tradycyjnych, podhalańskich potraw.
W ramach harmonogramu wymiany przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne wspólnie z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa. Uczestnicy przeprowadzili rozmowy i wywiady z podopiecznymi, zapoznali się z działalnością organizacji, a także wspólnie wykonali bożonarodzeniowe bombki ze styropianu i cekinów.
„Youth against exclusion” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_0355

DSC_0359

DSC_0407

DSC_0414

DSC_0423

DSC_0429

DSC_0441

DSC_0465

DSC_0470

DSC_0488

DSC_0497

DSC_0514

DSC_0516

DSC_0532

DSC_0546

DSC_0570

DSC_0607

DSC_0612

DSC_0626

DSC_0656

DSC_0665

DSC_0670

DSC_0677

DSC_0683

DSC_0699

DSC_0713

DSC_0751

wrz 21

Youth against exclusion

W ramach pierwszego w tym roku konkursu wniosków Programu Erasmus +, został zaakceptowany międzynarodowy projekt „Youth against exclusion”. Przedsięwzięcie, stworzone przez młodzież z Polski, Czech i Łotwy zostanie zrealizowane w dniach 4-11 listopada 2019 w miejscowości Murzasichle. Głównym celem projektu jest promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej jako narzędzie walki z zagrożeniami wykluczenia społecznego.

youth against exclusion

Starsze posty «