gru 04

Solution to pollution – publikacja

W ramach projektu „Solution to pollution”, uczestnicy z Polski, Bułgarii i Rumunii pracowali nad stworzeniem publikacji. Mamy ogromną przyjemność przedstawić efekty ich wspólnej pracy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

lis 17

Solution to pollution – broszura

Prezentujemy broszurę, przygotowaną przez uczestników projektu „Solution to pollution” (program Erasmus+).

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

paź 31

Solution to pollution

„Solution to pollution” to projekt, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +, zrealizowany w okresie od 19 października do 27 października 2018 r. przez naszą organizację. W międzynarodowej wymianie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, a także młodzież z bułgarskiego stowarzyszenia Ecoworld Rhodopes i rumuńskiego Asociatia Green Evolution. W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 16-18 lat i 2 liderów.
Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła. Honorowy patronat nad projektem „Solution to pollution” objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk i Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok.
Głównym tematem projektu były kwestie ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Celem „Solution to pollution” było podniesienie świadomości uczestników i odbiorców projektu w przedmiocie ekologii, ochrony środowiska oraz zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
W ramach przedsięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, a także poszukiwali rozwiązań, związanych ze zjawiskiem smogu i zanieczyszczeniem środowiska. Program wymiany młodzieży był bardzo napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz realizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje, burze mózgów, filmy, ewaluacje;
W ramach działań uczestnicy projektu odwiedzili Katowice, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem stacji monitoringu jakości powietrza w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz spotkali się z ekspertem Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opowiedział młodzieży o tegorocznym programie „Czyste powietrze”. Przeprowadzili również happening, promujący ideę projektu, czyli walkę ze smogiem.
Projekt „Solution to pollution” był okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz nowych, międzynarodowych przyjaźni.

Film, stworzony przez uczestników wymiany młodzieży „Solution to pollution”.

DSC_3843DSC_3777DSC_3702

DSC_0248DSC_0163DSC_0168DSC_0145DSC_0142DSC_0123DSC_0117DSC_0115DSC_0082DSC_0079DSC_0075DSC_0064DSC_0056DSC_0051

paź 31

Zmiana składu Zarządu

W dniu 25 paździenika 2018 r. KRS dokonał  na podstawie wniosku S.P.P. zmian w KRS. Zgodnie z wnioskiem S.P.P. skład Zarządu:

– Tarnowska Ewa – Prezes

– Knapik Aleksandra – Wiceprezes

– Sienicki Edward – Sekretarz

– Otfinowska Jolanta – Skarbnik

W związku z powyższym Zarząd SPP zobowiązany jest do zmiany pieczątek imiennych oraz zgłoszenia zmian w instytucjach współpracujących i kontrolujących działania naszego Stowarzyszenia.

 

Przewodniczący W.Z.S.P.P. (2018)

mgr inż. Edward Sienicki

paź 31

Wyniki Turnieju Szachowego

Z przyjemnością informuję, że zakończył się kolejny amatorski Turniej Szachowy (,,Szach – Mat”) w Sławkowie zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Turniej rozegrano we wrześniu i paździeniku 2018 roku. Po rozegraniu 60 partii, końcowa tabela wygląda następująco:

1. Marek Stychno – 14 pkt

2. Stefan Siwik – 11,5 pkt

3. Roman Krawczyk – 9,5 pkt

4. Kazimierz Kluczewski – 8 pkt

5. Wiktor Krawczyk – 6 pkt

6. Edward Sienicki – 4 pkt

7. Tomasz Jadczyk – 1 pkt

W imieniu Zarządy S.P.P. gratuluję zwycięzcyoraz wszystkim uczestnikom Turnieju. Wręczenie pucharów, medali i upominków nastąpi najpóźniej w grudniu 2018 r.

 

Przewodniczący Turnieju – Edward Sienicki

Organizator – S.P.P.

cze 10

Sprawozdania za rok 2017

Poniżej znajdują się pliki w formacie pdf:

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

maj 19

Walne Zebranie SPP

Informuję Członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym za rok 2017 , które odbędzie się 5 czerwca 2018 roku o godz.16:00 w Będzienie, ul. Aleja Hugona Kołłątaja 106 ( Kompleks Gastronomiczny ,,Biesiada”).

Obecność obowiązkowa!

Prezes S.P.P.

Edward Sienicki

lut 05

Publikacja Europe & me

Prezentujemy publikację, którą stworzyli uczestnicy projektu „Europe & me”, sfinansowanego z Programu Erasmus +.

 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

 

sty 12

Europe&me – film

W grudniu 2017 została zrealizowana wymiana młodzieży „Europe & me” (w ramach Programu Erasmus+), w której wzięły udział grupy narodowe z Polski, Grecji oraz Litwy. Młodzi ludzie wspólnie pracowali nad wizją Europy oraz dyskutowali o swojej roli w Unii Europejskiej. W trakcie międzynarodowego spotkania powstał film, pokazujący przebieg wymiany młodzieży. Poniżej prezentujemy efekty pracy młodych ludzi.

gru 21

Europe & me

„Europe & me” to projekt zrealizowany przez nasze Stowarzyszenie w dniach od 10 grudnia do 18 grudnia 2017 w Poroninie. Była to międzynarodowa wymiana młodzieży, sfinansowana z funduszy programu Erasmus +, w której wzięło udział 39 osób. Oprócz grupy młodzieży z Polski – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Stalmacha w Wiśle, w projekcie wzięli udział również młodzi ludzie, współpracujący z grecką organizacją Environmental Group of Kessariani oraz reprezentanci litewskiej organizacji pozarządowej Elektrenu kulturos centras.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk i Wójt Poronina – Bronisław Stoch. Projekt był praktyczną lekcją o Europie, jej kształcie, teraźniejszości oraz jej przyszłości, a także roli młodych ludzi w procesach, zachodzących w Unii Europejskiej. Aktywny udział w projekcie, wspólna praca, rozmowy, dyskusje oraz tematyczne spotkania, pozwolily młodzieży poszerzyć wiedzę w tym temacie, zyskać nowe doświadczenia, stać się bardziej kreatywnymi i odważnymi w podejmowaniu działań. Projekt miał za zadanie budować świadomość europejską wśród szerokiego grona odbiorców i uświadomić wszystkim, że wspólnota europejska to wartość, która należy do każdego z nas i każdy z nas powinien działać na rzecz jej rozwoju.

W ramach przedsięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Program wymiany młodzieży był bardzo napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz realizowany w języku angielskim przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje, burze mózgów, filmy, ewaluacje. W czasie wyjazdu do Krakowa uczestnicy spotkali się z pracownikami biura poselskiego Eurodeputowanej Róży Thun, gdzie dyskutowano o kierunkach rozwoju UE i roli młodzieży w tym procesie. Przeprowadzili również wywiady w centrum Krakowa z jego mieszkańcami w ramach akcji „Pytamy o Europę”. W Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, uczestnicy wzięli udział w debacie „Europa – czas na zmiany” i kreatywnych warsztatach, podczas których stworzyli wizję przyszłej Europy. Wizyta w Zakopanem zakończyła się grą miejską „Śladami Europy”.

Projekt był okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz nowych przyjaźni.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Starsze posty «