lis 24

Tales about humanity – zbiór opowiadań

lis 17

Tales about humanity – broszura

lis 10

Tales about humanity

https://drive.google.com/file/d/1wMVDd1z22Ob5XX1MMafq2vFgT_-1ilFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_B4Igi4wF0cHLCnpKcmeLxPZewXHu3zU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m76Vadl9qzNvWUal1hkpcJLhbpWyR4-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C84oA1J9XcNpKo4LpXoWU63k_XJqzNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b6r3aV9ogeKaYPkiHYgdtCEnEvUP19ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojLSHTMoLCKDVpB2d4ipnjN25rtc3EKK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15EJ1LFAc2f-EBXD6cE7rrIkNkOPmBACU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-SGlks5z7Ky_JZwj3dhWZBBkCRZtRZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147TSw1OmdkNWnZ4MvDEqYHg28f2FJgeC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFozczK6hAmW89fOWNOwiLhVYgw5CcCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KE25t0nfQKApF8Bk6su6NNiel2EzEl6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RLhA7Rc84qtykKkzNhvyUsy5XUbucCD/view?usp=sharing

wrz 28

Tales about humanity – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży ”Tales about humanity” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), która odbyła się w Poroninie, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.
Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu ”Tales about humanity”, uczestnicy m.in.:

 • dyskutowali o negatywnych zjawiskach z swoich lokalnych społeczności/regionów/krajów, taki jak: dyskryminacja, wykluczenie, ksenofobia, rasizm, brak empatii, chęci pomocy, brak odpowiedniego wsparcia;
 • dyskutowali i poszerzali swoją wiedzę na temat śladów cennych wartości, wzorców myślenia, wartościowych tradycji oraz zwyczajów, czy zachowań godnych naśladowania zakorzenionych w naszych kulturach;
 • zapoznali się z wartościowymi i pouczającymi opowiadaniami, ukazującymi piękno naszych kultur, jako źródeł wielu cennych wartości i zachowań godnych naśladowania;
 • dyskutowali o tym, w jaki sposób zapobiegać i przeciwdziałać negatywnym zachowaniom tj. dyskryminacja, ksenofobia, wykluczenie, brak empatii, wsparcia oraz pomocy drugiemu człowiekowi;

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy pracowali w mniejszych, międzynarodowych grupach nad stworzeniem opowieści o człowieczeństwie, bazujących na rodzimych podaniach, baśniach i legendach, w które wpisane są godne naśladowania postawy oraz pozytywne wartości. Następnie nagrali swoje opowiadania w formie słuchowiska.
W ramach zajęć wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili spotkanie online z rówieśnikami z różnych państw europejskich. Podczas spotkania zaprezentowali projekt i działania w jego ramach, opowiedzieli o tym, co udało im się osiągnąć oraz dlaczego podjęli taką tematykę w ramach przedsięwzięcia. Następnie zaprezentowali stworzone przez siebie opowieści o człowieczeństwie, a także rodzime baśnie, podania i legendy, ukazujące piękno naszych kultur, jako źródeł wielu cennych wartości i zachowań godnych naśladowania.

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

wrz 22

Tales about humanity

W okresie od 8 do 14 września 2023, nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Poroninie międzynarodowy projekt – ”Tales about humanity”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 30 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum z Węgier oraz młodzież, reprezentująca CERD Centre for education and regional development ze Słowacji. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu poruszyliśmy tematykę zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak dyskryminacja, brak tolerancji wobec „inności”, ksenofobia, rasizm, celowe wykluczenie, brak empatii i okazywania człowieczeństwa drugiej osobie oraz pozytywnych wartości, zakorzenionych w naszych kulturach tj. tolerancja, otwartość, empatia, bezinteresowna pomoc,
solidarność, okazywanie człowieczeństwa w trudnych sytuacjach. W ramach projektu wykorzystaliśmy legendy, podania i baśnie jako źródła wartości moralnych i godnych naśladowania pozytywnych zachowań.
Celem projektu było:

 • poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat negatywnych zachowań tj. dyskryminacja, brak tolerancji wobec
  „inności”, ksenofobia, rasizm, celowe wykluczenie, brak empatii i okazywania człowieczeństwa drugiej osobie;
 • poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat możliwości reagowania oraz przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom;
 • rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, empatia, bezinteresowna pomoc, solidarność;
 • poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur przez pryzmat baśni, legend i podań, które stanowią zbiór i źródło cennych wartości, morałów i zachowań godnych naśladowania;
 • podniesienie poziomu świadomości i tożsamości kulturowej w kontekście takich postaw jak tolerancja, człowieczeństwo, solidarność czy bezinteresowna pomoc;
 • uzmysłowienie, że szacunek do innych ludzi to szanowanie własnej kultury oraz korzeni;

lip 19

Discover your strengths – publikacja

lip 04

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2022 rok

https://drive.google.com/file/d/1TTbJcVwdVQCCSDyttEypK060EI1rEds2/view?usp=sharing

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022

https://drive.google.com/file/d/1piMoIil6y5LCSuyJYRV8RgSenvEiotRY/view?usp=sharing

lip 03

The Power of Words – publikacja

cze 29

Discover your strengths – scenariusze warsztatów

cze 21

The Power of Words – karty pracy

Starsze posty «