paź 08

Stepping into Entrepreneurship – wymiana młodzieży

„Stepping into Entrepreneurship” – to nazwa kolejnego projektu, zrealizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Międzynarodowa wymiana młodzieży trwała od 26 września do 3 października 2021. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 36 osób – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, młodzi ludzie z węgierskiej organizacji Magisztrátus Alapítvány oraz czeskiej organizacji – Spolek ActiTmel.cz. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu “Stepping into Entrepreneurship” została poruszona tematyka przedsiębiorczości, kreatywności, pracy w grupie i środowisku międzykulturowym oraz zdobywania wiedzy, dotyczącej praktycznych zagadnień, związanych z rozwojem kariery zawodowej. Młodzi ludzie zapoznali się z możliwościami, jakie daje im rynek międzynarodowych korporacji; praktycznymi informacjami, dotyczącymi pracy w międzynarodowym środowisku w dużej organizacji oraz wymienili cennym doświadczeniem i poglądami w zakresie poruszanej tematyki.
Podczas ponad tygodniowej wymiany młodzieży uczestnicy przeprowadzili wiele ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które pozwoliły im osiągnąć cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był zróżnicowany i interesujący dla młodych ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły pozytywne nastroje i motywacja do działania. Projekt był świetną okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz czerpania wiedzy z doświadczeń innych. Dzięki przedsięwzięciu, młodzi ludzie stali się bardziej świadomi tego, co pragną osiągnąć w swojej, przyszłej karierze zawodowej, stali się bardziej odważni w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu swoich opinii.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt “Stepping into Entrepreneurship” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

 12 13 1 2 3 4 5 7 11 10 9 814 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

lip 13

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2020 rok

cze 12

Walne Zebranie

W dniu 5 lipca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń (ul. Młyńska 14A, Sławków) odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń. Obecność obowiązkowa.

mar 30

Życzenia wielkanocne

EGGCITING (1)

sty 21

Plant your future

Prezentujemy publikację, która powstała w ramach projektu „Plant your future”, w którym nasze Stowarzyszenie było partnerem. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „NIE” z Bułgarii.

„Plant your future”

gru 23

Życzenia świąteczne

zyczenia

lis 03

Believe in yourself! – publikacja

Podczas projektu „Believe in yourself!”, uczestnicy z Polski, Czech oraz Bułgarii pracowali nad stworzeniem publikacji – przewodnika motywacji, który jest zbiorem, wypracowanych materiałów podczas poszczególnych zajęć wymiany młodzieży. Poniżej prezentujemy efekty pracy młodych ludzi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

paź 19

Believe in yourself! – broszura

W ramach projektu, młodzież z Polski, Bułgarii oraz Czech stworzyła broszurę. Stanowi ona nie tylko opis projektu, ale również samej wymiany i jej poszczególnych aktywności, które zostały przeprowadzone podczas międzynarodowego spotkania. Poniżej przedstawiamy wyniki pracy uczestników projektu „Believe in yourself”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

paź 15

Jak możemy dbać o środowisko?

Prezentujemy ostatnią część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

8

paź 10

Incredible nature of Bulgaria

Kolejna część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Starsze posty «