lis 03

Believe in yourself! – publikacja

Podczas projektu „Believe in yourself!”, uczestnicy z Polski, Czech oraz Bułgarii pracowali nad stworzeniem publikacji – przewodnika motywacji, który jest zbiorem, wypracowanych materiałów podczas poszczególnych zajęć wymiany młodzieży. Poniżej prezentujemy efekty pracy młodych ludzi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

paź 19

Believe in yourself! – broszura

W ramach projektu, młodzież z Polski, Bułgarii oraz Czech stworzyła broszurę. Stanowi ona nie tylko opis projektu, ale również samej wymiany i jej poszczególnych aktywności, które zostały przeprowadzone podczas międzynarodowego spotkania. Poniżej przedstawiamy wyniki pracy uczestników projektu „Believe in yourself”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

paź 15

Jak możemy dbać o środowisko?

Prezentujemy ostatnią część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

8

paź 10

Incredible nature of Bulgaria

Kolejna część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

paź 05

Incredible nature of Slovakia

Trzecia część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

paź 02

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok 2019

wrz 30

Incredible nature of Poland

Druga część publikacji, która powstała w ramach projektu „Save the Nature” (program Erasmus +).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

wrz 28

Believe in yourself! – wymiana młodzieży

Believe in yourself! to tytuł projektu, sfinansowanego z funduszy Programu Erasmus Plus, który zrealizowało w Poroninie w dniach 17.09.2020 – 23.09.2020 nasze Stowarzyszenie. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji Vidin fund Chitalishta, czeskiej organizacji Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. oraz młodzieży, współpracującej na co dzień z naszą organizacją.
Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
Tematyką projektu, którą podjęli uczestnicy z Bułgarii, Czech i Polski, było zagadnienie stresu, który jest sporym problemem w życiu młodych ludzi i z którym młodzi ludzie nie do końca wiedzą jak sobie radzić. Dopada on praktycznie każdą osobę na każdym etapie życia i w każdym wieku. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jak negatywne skutki może mieć stres na ich psychikę i zdrowie fizyczne. Są coraz bardziej ambitni, mają coraz więcej obowiązków, zajęć pozalekcyjnych, stawiają przed sobą cele i ogromne wymagania. Tempo życia młodych ludzi jest coraz szybsze i stoją przed nimi ważne decyzje do podjęcia, takie jak wybór studiów, pierwsze rozmowy kwalifikacyjne czy ubieganie się o pierwszą pracę. Rosną również wymagania ze strony otoczenia, zarówno tego bliższego (rodzice, nauczyciele) i tego dalszego (np. rynek pracy). To wszystko wywołuje u nas stres, który powoduje, że młodzi ludzie nie wierzą w swoje możliwości i czują się wręcz gorsi, niepewni swojej przyszłości. Jest poważnym i ignorowanym problemem wśród młodzieży szkolnej. Presja, subiektywnie odczuwany stres i deklarowany przez młodych ludzi brak zadowolenia z życia to bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, którego nie można bagatelizować.
Dla uczestników międzynarodowego spotkania ten obszar tematyczny był więc niezwykle istotny, a dzięki podjęciu, podczas wymiany młodzieży, wielu problematycznych kwestii, zdobyli nową wiedzę czy umiejętności, związane z różnymi technikami oraz metodami zwalczania stresu, mową ciała i publicznymi wystąpieniami, by polepszyć jakość swojego życia i przeciwdziałać stresogennym sytuacjom.
Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska stresu, czynników stresogennych, metod zapobiegania stresowi, wpływu stresu na ciało i psychikę młodego człowieka oraz poszerzenie kompetencji, związanych z radzeniem sobie ze stresem przy wykorzystaniu różnych technik i metod; mową ciała i publicznymi wystąpieniami; skutecznym planowaniem i organizowaniem własnego czasu;
Podczas tygodniowej wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili wiele ciekawych i interesujących zajęć tematycznych, które pozwoliły im osiągnąć wszystkie cele przedsięwzięcia. Harmonogram spotkania był zróżnicowany i interesujący dla młodych ludzi. Kreatywnej nauce, nieodłącznie towarzyszyły wyśmienite nastroje i ogromna motywacja do działania.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.
Projekt Believe in yourself! miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

wrz 25

Save the Nature – o projekcie

Przedstawiamy pierwszą część publikacji projektowej – „Save the Nature”. Uczestnicy z Polski, Słowacji i Bułgarii opisali przebieg działań, które odbyły się podczas wielomiesięcznego przedsięwzięcia.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

wrz 05

Save the Nature – wymiana młodzieży

W dniach 25.08.2020 – 31.08.2020, Nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt sfinansowany z funduszy Programu Erasmus Plus – „Save the Nature”. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji „Ecoworld Rhodopes”, słowackiej organizacji „OZ Gulocka” oraz Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń.
Na miejsce głównych działań międzynarodowego projektu został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu, młodzi ludzie z Bułgarii, Polski i Słowacji, podjęli tematykę ekologii i ochrony środowiska, którą na co dzień się interesują. Dla uczestników międzynarodowego przedsięwzięcia ten obszar tematyczny był niezwykle istotny, a dzięki podjęciu podczas wymiany młodzieży wielu problematycznych kwestii, zdobyli nową wiedzę, umiejętności oraz wykształcili nowe nawyki, które w najbliższej przyszłości przyczynią się do lepszego dbania przez nich o naturę.
Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, dotyczących ochrony środowiska naturalnego; podniesienie świadomości wpływu, jaki może mieć człowiek na ekosystem i środowisko naturalne; zdobycie wiedzy na temat konsekwencji, wynikających z braku zainteresowania dbaniem o środowisko naturalne; wykształcenie prawidłowych postaw proekologicznych i prawidłowych nawyków, mających na celu dbanie o czystość środowiska, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat gatunków zagrożonych, które również mają ogromny wpływ na nasze środowisko i jego funkcjonowanie. Młodzi ludzie wymienili się doświadczeniami, związanymi z metodami dbania o środowisko, dobrymi praktykami, działaniami, które są podejmowane w ich krajach na rzecz dbania o naturę.
Projekt został w całości zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (sesje tematyczne, gry i zabawy integracyjne, dyskusje, wymiana doświadczeń, gra terenowa, performance, spotkania z ekspertami, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.).
W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili performance „Don’t hesitate, start to take care of nature”, który promował zachowania ekologiczne i zachęcał do dbania o środowisko naturalne. Odwiedzili również Tatrzański Park Narodowy. Edukacyjna wizyta w TPN miała na celu nie tylko zapoznanie się z tym unikalnym miejscem, jego przyrodą, gatunkami objętymi ochroną, ale również pogłębienie wiedzy o zagrożeniach takich, jak: degradacja tamtejszej natury przez człowieka (zwiększony ruch turystyczny, wycinanie lasów, zanieczyszczanie zbiorników wodnych, zaśmiecanie terenów, nękanie dzikich zwierząt).
W trakcie wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup przygotowała swój wieczór narodowy, podczas którego w kreatywny sposób, przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów oraz zaprezentowała stroje regionalne.
Projekt „Save the Nature” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_0296

DSC_0329

DSC_0330

DSC_0335

DSC_0355

DSC_0359

DSC_0367

DSC_0375

DSC_0378

DSC_0383

DSC_0405

DSC_0416

DSC_0434

DSC_0445

DSC_0454

DSC_0477

DSC_0494

DSC_0513

DSC_0536

DSC_0574

DSC_0580

DSC_0591

DSC_0594

DSC_0598

DSC_0607

DSC_0638

DSC_0648

DSC_0680

DSC_0748

Starsze posty «