wrz 02

Go Europe – videos

W ramach projektu Go Europe! (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), uczestnicy stworzyli filmy, promujące wypracowane podczas międzynarodowego przedsięwzięcia wyniki. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością młodzieży z Polski, Słowacji i Węgier.

https://www.youtube.com/watch?v=tkMhFxY8K4Q

https://www.youtube.com/watch?v=eerLG5XmXF0

sie 15

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia-Porozumienie Pokoleń za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021

lip 15

Press ENTER – poradnik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

lip 02

Go Europe – publikacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

cze 30

Press ENTER – infografiki

Info 1

Info 2

Info 3

Info 4

Info 5

Info 6

cze 22

Go Europe – scenariusz warsztatów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

cze 17

Press ENTER

W okresie od 19 do 25 maja 2022, nasz Stowarzyszenie zrealizowało w Poroninie międzynarodowe przedsięwzięcie – ”Press ENTER”. Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus+.
W międzynarodowej inicjatywie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. Z Czech oraz uczniowie Colegiul National „Mihail Sadoveanu” z Rumunii. Honorowy patronat nad projektu objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
Podczas projektu podjęto tematykę kompetencji cyfrowych oraz innowacyjnych narzędzi IT, które mogą wspierać proces uczenia się czy rozwijania zainteresować wśród młodzieży.
Różne zdarzenia losowe (np. pandemia, klęski żywiołowe), coraz szybsze tempo życia, obszerniejszy zakres materiału, który jest realizowany w szkołach powoduje, że młodzi ludzie powinni wykorzystywać coraz więcej innowacyjnych rozwiązań w nauce np. korzystanie z różnych narzędzi IT (programy, aplikacje, narzędzia internetowe itd.). Świat nowoczesnych technologii/IT zmienia się bardzo szybko. Bardzo wiele osób korzysta z dobrodziejstw technologii i Internetu głównie dla rozrywki, ale nie potrafi ich w pełni używać w innym celu np. wykorzystując je w procesie nauki, czy rozwijaniu zainteresowań. Mogą one nie tylko usprawnić proces uczenia się, ale również przenieść go na wyższy poziom. Osoby, które do tej pory miały problem z uczeniem się, dzięki narzędziom IT mogą odkryć w sobie nowe możliwości i poprawić jakość życia. Z tego też powodu wspólnie został stworzony międzynarodowy projekt, w ramach którego osiągnięte zostały następujące cele:
– podniesiona świadomość na temat możliwości innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania narzędzi IT, które mogą być wykorzystywane do nauki, czy rozwijania zainteresowań;
– poszerzone kompetencje cyfrowe, dzięki zapoznaniu się z różnymi narzędziami IT (aplikacje, narzędzia internetowe, programy itd.), które mogą wspomagać naukę i rozwój zainteresowań;
– wymiana doświadczeń na temat stosowanych przez młodych ludzi narzędzi IT w codziennej nauce;
– podniesiona jakość i efektywność uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie narzędzi IT (aplikacje, narzędzia internetowe, programy itd.);
W trakcie wymiany młodzieży w Poroninie, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnorodne zajęcia, harmonogram. Młodzi ludzie przeprowadzili wiele gier z imionami i aktywności integracyjnych, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie, m.in.:
– zapoznali się z tym, jak wyglądają lekcji informatyki w ich krajach oraz szkołach oraz czy jest możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych w ich społecznościach;
– zapoznali się z efektami swoich działań w ramach okresu przygotowawczego m.in. na temat najbardziej popularnych narzędzi IT wykorzystywanych przez ich rówieśników oraz podzielili się swoim doświadczeniem, związanym z korzystaniem różnych aplikacji czy programów;
– poszerzyli wiedzę na temat tego, jak ważne jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w obecnych czasach oraz w jaki sposób mogą one wpłynąć na jakość naszego życia;
– zapoznali się z działaniem nowych i ciekawych narzędzi IT (innowacyjnymi programami, aplikacjami, narzędziami internetowymi), które mogą w kreatywny sposób wykorzystywać podczas nauki czy odrabiania zadań domowych;
Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy spotkali się z ekspertem, który na co dzień związany jest z systemem edukacji. W ramach spotkania dyskutowali na temat potrzeb i oczekiwań młodych ludzi wobec kształcenia i podwyższania kompetencji cyfrowych w obecnych czasach. Spotkanie było okazją nie tylko do zabrania głosu w ważnej sprawie, ale także na poznanie opinii osoby, która jest związana z systemem edukacji.
W ramach kolejnego spotkania z ekspertem (specjalizującym się w obszarze legalnego użytkowania narzędzi IT), uczestnicy zajęć pogłębili wiedzę na temat prawidłowego korzystania z programów, aplikacji czy narzędzi internetowych. Dyskutowali o istocie czytania regulaminów użytkowania poszczególnych narzędzi oraz wyrażania zgody na dostęp do naszych danych. Pogłębili również wiedzę na temat konsekwencji nieprzestrzegania prawa np. nielegalnego korzystania z programów, użytkowania materiałów, objętych prawami autorskimi. Dzięki spotkaniu młodzi ludzie stali się bardziej świadomymi użytkownikami narzędzi IT, a także zdają sobie sprawę z realnych niebezpieczeństw oraz pułapek czekających na nas w Sieci.
W trakcie wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili konferencję online z udziałem rówieśników z naszych krajów i innych państw europejskich. Podczas poszczególnych bloków tematycznych, uczestnicy zaprezentowali projekt i dotychczasowe rezultaty; opowiedzieli o programie Erasmus+; podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu narzędzi IT; zaprezentowali najbardziej przydatne narzędzia IT, które można wykorzystać podczas uczenia się i rozwijania zainteresowań; podzielili wiedzą na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania poszczególnych narzędzi IT; a także przybliżyli potrzeby poszerzania kompetencji cyfrowych oraz istotę ich poszerzania w obecnych czasach.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt “Press ENTER” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_1984

DSC_2005

DSC_2019

DSC_2048

DSC_2068

DSC_2074

DSC_2108

DSC_2110

DSC_2114

DSC_2124

DSC_2128

DSC_2142

DSC_2154

DSC_2168

DSC_2171

DSC_2212

DSC_2231

DSC_2259

DSC_2260

DSC_2285

DSC_2289

DSC_2294

DSC_2310

DSC_2348

DSC_2362

cze 02

Walne Zebranie

W dniu 30 czerwca 2022 (czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń (ul. Młyńska 14A, Sławków) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Obecność obowiązkowa.

Zarząd Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń

maj 24

Go Europe – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży w Wiśle „Go Europe” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.
Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili szereg gier z imionami i aktywności integracyjnych, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.
Jednym z punktów zajęć na początku międzynarodowego spotkania było również zapoznanie się bliżej z certyfikatem Youthpass i kluczowym kompetencjami.
Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej, inspirowanej ważnymi wydarzeniami historycznymi – Śladami Europy. Dzięki kreatywnym zadaniom, młodzi ludzie mogli nie tylko poszerzyć wiedzą na temat Starego Kontynentu, ale również jeszcze bardziej się ze sobą zintegrować.
Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu „Go Europe”, uczestnicy m.in.:
– poszerzyli wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego, jego funkcjonowania, celów i zadań PE, systemu wyborczego do PE;
– podnieśli swoją świadomość na temat podstawowych wartości, na których oparta jest Unia Europejska;
– dyskutowali na temat miejsca i roli młodych ludzi w Unii Europejskiej, a także w jaki sposób młodzi ludzie mogą realnie wpływać na kierunki rozwoju UE;
– podnieśli swoją świadomość na temat tego, jak ważny jest świadomy udział w wyborach na wszystkich szczeblach i korzystanie z prawa wyborczego;
W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy spotkali się online ze swoimi rówieśnikami, którym nie tylko przedstawili efekty swoich działań i pracy, ale również dyskutowali wspólnie o tzw. doskonałej demokracji. Wzięli udział także w spotkaniu ze współpracownikiem biura europoselskiego, dzięki którym mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, związane z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego i codzienną pracą Eurodeputowanych.
Ostatnim, niezwykle istotnym elementem, było przeprowadzenie happeningu. W jego ramach, młodzieży przedstawiła scenki teatralne, obrazujące podstawowe wartości Unii Europejskiej; stworzyła mural, promujący udział młodych ludzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także przeprowadziła szereg aktywności ze społecznością lokalną w Wiśle np. wspólne zdjęcia w fotoramkach, rozmowy, gry.
Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, happening, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt “Go Europe” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

maj 18

Go Europe

W okresie od 4 do 12 maja 2022, nasze Stowarzyszenie zrealizowało w Wiśle międzynarodowy projekt – ”Go Europe”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Youthfully Yours SK ze Słowacji oraz młodzież, reprezentująca Magisztrátus Alapítvány z Węgier. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
Podczas projektu podjęto tematykę aktywnego obywatelstwa, obywatelstwa europejskiego czy świadomości europejskiej wśród młodych ludzi. Międzynarodowe przedsięwzięcie miało za zadanie zbudowanie świadomości wśród uczestników i innych odbiorców naszych działań, jak ważny jest udział w wyborach oraz jak ogromne znaczenie i jaki wpływ na nas, a także nasze otoczenie ma odpowiedzialnie oddany głos w wolnych, demokratycznych wyborach.
Uczestnicy projektu zauważyli niski poziom frekwencji wyborczej, zwłaszcza wśród młodych obywateli, którzy, mimo, że przysługuje im czynne prawo wyborcze, nie korzystają z niego.
Od 1 maja 2004 roku Polska, Słowacja i Węgry są członkami Unii Europejskiej. Korzyści, płynące z tego członkostwa mają charakter nie tylko polityczny np. gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju, ale również gospodarczy m.in. środki funduszu strukturalnego i funduszu spójności są przeznaczane między innymi na restrukturyzację gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój i modernizację wsi, transport i ochronę środowiska. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, a zwłaszcza w procesach wyborczych.
Celem międzynarodowego przedsięwzięcia było:
– podniesienie poziomu wiedzy na temat kompetencji i uprawnień Parlamentu Europejskiego;
– zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi na temat uczestnictwa w życiu publicznym, co przyczyni się w niedalekiej przyszłości do wzrostu poziomu aktywności obywatelskiej;
– poszerzenie wiedzy na temat demokracji, praw i swobód obywatelskich;
– podniesienie świadomości europejskiej;
– poznanie reguł i zasad wyboru i funkcjonowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;

DSC_1449

DSC_1455

DSC_1458

DSC_1511

DSC_1541

DSC_1555

DSC_1558

DSC_1568

DSC_1661

DSC_1687

DSC_1766

DSC_1798

DSC_1920

DSC_1970

DSC_1979

Starsze posty «