cze 10

DeStress Project – tutoriale

maj 17

DeStress Project – broszura

maj 14

Emission – is not our mission! – książka kucharska

maj 06

Emission – is not our mission! – broszura

kw. 22

DeStress Project

Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zorganizowało w Poroninie w dniach 04.04.2024 – 12.04.2024 międzynarodowy projekt „DeStress Project” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). Było to wspólne przedsięwzięcie młodzieży z Polski, która na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniem, z rumuńskiej organizacji Asociatia Go For It i z ukraińskiej Ternopil School5 with Advanced Foreign Languages.

DeStress Project poruszył tematykę zdrowia psychicznego i dobrostanu w kontekście narastającego i ciągle utrzymującego się stresu, lęku i strachu, spowodowanych pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat wpływu takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą oraz na temat form pomocy, które mogą zostać udzielone młodym ludziom, by skutecznie radzili sobie ze stresem, lękiem czy strachem przed nadchodzącym jutrem przy wykorzystaniu różnych technik i metod. Miał też za zadanie rozwinięcie takich postaw jak empatia, solidarność, tolerancja, wzajemna pomoc i wsparcie.

Zgodnie z harmonogramem na początku projektu, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania i przeprowadzili aktywność „oczekiwania i obawy”. W czasie kolejnych warsztatów, gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, przyczyniły się do tego, że młodzi ludzie utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości oraz zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, który pracował w przyjaznej i pozytywnej atmosferze. Przełamali również opór przed komunikowaniem się w języku angielskim.

W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy zdobyli wiedzę na temat wpływu takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą dla naszego zdrowia, zwłaszcza psychicznego Rozmawiali na temat tego, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie psychiczne (odpoczynek, sen, sposób odżywiania, aktywność fizyczna) oraz metod i technik radzeniem sobie ze stresem, lękiem czy strachem (joga, medytacja, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, wykorzystaniem sztuki i tańca).

Uzmysłowili sobie jak ważna jest solidarność w trudnych chwilach, wzajemne wsparcie i czy niesienie pomocy.

Podczas etapu przygotowań, każda z grup narodowych, opracowała warsztaty, które następnie przeprowadziła podczas wymiany młodzieży. Polska grupa zaprezentowała różne techniki i odmiany jogi, pomagające rozluźnić ciało i wyciszyć umysł czy złagodzić napięcia, wywołane długotrwałym stresem. Przedstawiła zalety, płynące z jej praktykowania, jak również opowiedziała o przeciwwskazaniach, których każdy z nas powinien być świadomy. Grupa rumuńska opowiedziała o technikach i metodach, związanych np. z muzykoterapią, muzyką relaksacyjną, dźwiękoterapią, medytacją, oddychaniem.Zademonstrowała poszczególne metody i techniki, które mogą być zastosowane w zaciszu swojego domu, w drodze do szkoły czy nawet w szkole, aby skutecznie uspokoić swoje ciało i umysł; ograniczyć stres, lęk lub strach. Grupa ukraińska opowiedziała o zastosowaniu różnych metod i technik, związanych z tańcem i sztuką, które mogą być nie tylko wspaniałą rozrywką, ale także uwalniają z nas negatywne emocje, rozładowują stres, rozładowują napięcie w mięśniach, pozwalają się wyciszyć i skupić na konkretnych działaniach.

Uczestnicy przeprowadzili również swoje wieczory narodowe. Każdy zespół narodowy zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Pod koniec głównego działania, młodzież przeprowadziła spotkanie online, w którym wzięli udział ich rówieśnicy z naszych i europejskich krajów. W ramach wirtualnego spotkania zrealizowali bloki tematyczne związane m.in. z wpływem takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą; jak dbać o zdrowie psychiczne; jak ważna jest solidarność w trudnych chwilach i wzajemne wsparcie i pomoc; formami pomocy, które mogą zostać udzielone, w tak trudnym okresie czasu, w którym obecnie funkcjonujemy; metodami i technikami radzeniem sobie ze stresem, lękiem czy strachem przed nadchodzącym jutrem;

Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkanie, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.

kw. 02

Emission – is not our mission!

Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zorganizowało międzynarodowy projekt „Emission – is not our mission!” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). Było to wspólne przedsięwzięcie młodzieży z Polski, Słowacji i Turcji.
W naszych krajach spożywana jest ogromna ilość mięsa. Konsumując takie dania, niewiele osób myśli o tym, że każdego dnia setki tysięcy zwierząt jest zabijanych, nie zastanawia się, jak wygląda proces produkcji mięsa i czy jest przyjazny dla środowiska. Produkcja mięsa odpowiada za prawie 20% emisji gazów cieplarnianych, które mają negatywny wpływ na klimat i środowisko. Produkcja mięsa to także marnowanie ogromnej ilości wody, używanie sztucznych nawozów i zanieczyszczanie wody, wycinanie lasów np. pod pastwiska, pozbawianie zwierząt ich domów czy nawet wyginięcie gatunków zwierząt i roślin. Duża ilość mięsa jest również marnowana podczas produkcji i przez nas – klientów.
Celem projektu było:
– podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat tego jak wygląda produkcja mięsa oraz jakie niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego i klimatu;
– podniesienie świadomości na temat negatywnych skutków marnowania żywności (mięsa);
– podniesienie świadomości ekologicznej (jak zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń mogą pozytywnie wpłynąć na Planetę);
– poszerzenie kompetencji, które wpłyną na pozytywne zmiany w naszym życiu, ale i otaczającym nas środowisku (np. komponowanie autorskich dań bezmięsnych z tradycyjnych i regionalnych produktów czy ograniczanie marnowania żywności);
Podczas jednych z pierwszych zajęć, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania, następnie przeprowadzili aktywność „oczekiwania i obawy”. Kolejnym elementem warsztatów były gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, a także budujące zespół. Dzięki aktywnościom uczestnicy utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości, zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, stworzyli przyjazną i pozytywną atmosferę, a także przełamali lody w komunikowaniu się w języku angielskim.
W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy projektu:
– zapoznali się dokładnie, jak wygląda proces produkcji mięsa od początku aż do etapu, kiedy gotowy produkt trafia do sklepów i możemy go kupić (np. tworzenie pastwisk, hodowla zwierząt, ich karmienie, produkcja, pakowanie, transport);
– dyskutowali na temat negatywnych skutków/konsekwencji dla środowiska naturalnego i klimatu, wynikających z produkcji mięsa tj. zanieczyszczenie wody, wyginięcie gatunków zwierząt i roślin, wyjałowienie ziemi, utrata bioróżnorodności, zmiany klimatyczne;
– poruszyli tematykę emisji gazów cieplarnianych i efektu cieplarnianego, stając się bardziej świadomymi negatywnych zjawisk, które zachodzą na naszej Planecie tj. topnienie pokrywy lodowej na biegunach; częstsze powodzie w rejonach zlokalizowanych blisko mórz i oceanów oraz lawiny w górach; wzrost temperatury na całej planecie; ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz roślin; bardziej dotkliwe susze, które powodują wyjałowienie żyznych obszarów Ziemi; zmiany w klimacie powodują znaczące problemy w rolnictwie, hodowli zwierząt oraz wielu innych sektorach; – poruszyli tematykę marnowania mięsa oraz skutków marnowania żywności – mięsa, jak również innych produktów spożywczych;
– dyskutowali na temat stosowania diety wegetariańskiej – jej plusów i minusów stosowania w życiu młodego człowieka;
Pod koniec głównego działania młodzież przeprowadziła spotkanie online, w którym wzięli udział ich rówieśnicy z naszych i europejskich krajów. W ramach spotkania przeprowadzili wiele kreatywnych bloków, związane m.in. z procesem produkcji mięsa i jego negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i klimatu; konsekwencjami marnowania żywności (mięsa); działaniami, mającymi na celu zmianę zachowań i przyzwyczajeń na bardziej przyjazne środowisku; podnoszeniem świadomości ekologicznej (np. poprzez świadome przygotowywanie bezmięsnych posiłków). Podczas spotkania, podzielili się wypracowanymi rezultatami: wiedzą, umiejętnościami, postawami; zaprezentowali przepisy, a także opowiedzieli o wspólnym przedsięwzięciu i programie Erasmus+.
Uczestnicy przeprowadzili również swoje wieczory narodowe. Każdy zespół narodowy zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.
Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkanie, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.

mar 29

Życzenia wielkanocne

gru 23

Wesołych Świąt!

gru 18

Warsztaty bożonarodzeniowe

W grudniu, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie, nasze Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty świąteczne dla rodzin oraz seniorów. Podczas kreatywnego i wprowadzającego w świąteczny nastrój popołudnia, uczestnicy wykonali bożonarodzeniowe ozdoby.

lis 24

Tales about humanity – zbiór opowiadań

Starsze posty «