cze 08

Discover your strengths! – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży ”Discover your strengths!” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), która odbyła się w Białym Dunajcu, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.

Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu ”Discover your strengths!”, uczestnicy m.in.:

– podjęli tematykę pewności siebie oraz tego, co zrobić, aby ją odzyskać, jakie działania można podjąć; jakie nowe nawyki wprowadzić do swojego funkcjonowania; jakie zmiany w swoim zachowaniu wprowadzić;

– dyskutowali na temat świadomości swoich mocnych stron, swojego typu osobowości czy umiejętności w kontekście planowania swojej przyszłości;

– poszerzyli wiedzę na temat przyczyn stresu i jego wpływu na ciało i psychikę, skutków i konsekwencji stresu, a także metod i technik radzenia sobie ze stresem;

– poszerzyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób przeciwdziałać i zapobiegać negatywnym emocjom oraz w jaki sposób sobie z takimi emocjami poradzić, jakie działania podjąć czy jakie techniki i metody zastosować;

– poruszyli tematykę koncentracji, skupienia się i zapamiętywania tj. przyczyn, dlaczego młody człowiek może mieć problem z koncentracją, skupieniem się i zapamiętywaniem; jak temu zapobiegać i przeciwdziałać; a także zapoznali się bliżej z technikami i metodami poprawiającymi koncentrację, skupienie i zapamiętywanie;

– zapoznali się z technikami i metodami, które pomagają się zrelaksować i rozluźnić w trudniejszych sytuacjach;

– poszerzyli wiedzę na temat mowy ciała – tego jak ważna jest mowa ciała podczas rozmowy, prezentacji, rozmowy o pracę czy publicznych wystąpień; tego jakie sygnały wysyła nasze ciało w różnych sytuacjach;

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy opracowali i przygotowali warsztaty online z rówieśnikami z różnych europejskich krajów. Podczas spotkania zaprezentowali projekt, opowiedzieli o swoich dotychczasowych sukcesach i o programie Erasmus +. Następnie przeprowadzili aktywności, bazujące na stworzonych scenariuszach, dotyczących takiej tematyki jak: metody i techniki poprawy koncentracji; odkrywanie w sobie mocnych stron, talentów, umiejętności; publiczne wystąpienia i mowa ciała; czy metody relaksacji i techniki antystresowe;

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

cze 06

The Power of Words – scenariusze warsztatów

cze 02

Discover your strengths!

W okresie od 19 do 25 maja 2023, nasze Stowarzyszenie zrealizowało w Białym Dunajcu międzynarodowy projekt – ”Discover your strengths!”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 30 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Magisztrátus Alapítvány z Węgier oraz młodzież, reprezentująca OZ Gulocka ze Słowacji. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.

Pandemia COVID-19 wywróciła świat młodych ludzi do góry nogami. W krótkim czasie zostali zmuszeni do kompletnej zmiany w ich codziennym funkcjonowaniu. Byli zmuszeni do życia w izolacji, a niepewność jutra wywołała w nich wiele wątpliwości i emocji, z którymi ciężko im sobie do dzisiaj poradzić. Stracili pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i mocne strony. Wielu z nich posiada problemy z koncentracją. Dodatkowo, wciąż towarzyszą im emocje niepewności i strachu przed nadchodzącym jutrem, które wywołują w nich ogromny stres.

Dzięki projektowi, uczestnicy mieli możliwość odkryć w sobie swoje mocne strony, zalety, nauczyć się radzić sobie z negatywnymi emocjami, ze stresem, stać się pewniejszymi siebie, znającymi własną wartość młodymi ludźmi.

Celem projektu było:

– podniesienie poziomu pewności siebie czy przywrócenie pewności siebie;

– podniesienie poziomu motywacji do działania;

– odkrycie w sobie i zdefiniowanie mocnych stron, zalet, pozytywnym cech czy umiejętności;

– podniesienie poziomu wiary w siebie i swoje możliwości;

– poszerzenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, wywołanymi przez stres;

– podniesienie poziomu wiedzy na temat własnego ciała i sygnałów, które ono wysyła; poszerzenie kompetencji,

związanych z mową ciała i publicznymi wystąpieniami;

– poszerzenie kompetencji na temat stresu, metod zapobiegania i radzenia sobie ze stresem;

– poszerzenie kompetencji na temat technik wspomagających koncentrację;

maj 22

Walne Zebranie

W dniu 26 czerwca 2023 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń (ul. Młyńska 14A, Sławków) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Obecność obowiązkowa.
Zarząd Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń

kw. 08

Życzenia wielkanocne

kw. 05

The Power of Words – wymiana młodzieży

Podczas wymiany młodzieży ”The Power of Words” (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+), która odbyła się w Białym Dunajcu, uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.

Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu ”The Power of Words” , uczestnicy m.in.:

– dyskutowali o tym czym jest wolność słowa i jak jest ona przestrzegana w ich lokalnych społecznościach, na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów;

– poszerzyli wiedzę na temat granic tolerancji wolności słowa na przestrzeni wieków oraz tego, jak wolność słowa ewoluowała w naszych krajach w kontekście historycznym;

– zaprezentowali osoby, które były i są zaangażowane w walkę na rzecz wolności słowa, obrony wolności słowa i przeciwdziałania łamaniu tego prawa człowieka, ale także osoby, które znacząco ograniczają wolność słowa lub łamią to przysługujące każdej osobie prawo;

– poszerzyli wiedzę na temat przepisów prawnych, określających wolność słowa w naszych państwach oraz tego jak wygląda kwestia przestrzegania wolności słowa w naszych krajach; do czego mamy prawo przy wyrażaniu swoich opinii i światopoglądu; jak często dochodzi do nadużyć i łamania wolności słowa; jakie grożą nam konsekwencje za przekroczenie prawa wolności słowa lub jego złamanie; jakie kroki możemy podjąć, aby przeciwdziałać łamaniu wolności słowa; w jaki sposób możemy reagować na ograniczanie wolności słowa lub przekraczania tej wolności; gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku łamania naszej wolności słowa.

– podnieśli swoją świadomość na temat wolności słowa w kontekście mediów; odpowiedzialności i etyki w przekazywaniu informacji do opinii publicznej;

– rozwinęli umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu;

W ramach projektu, uczestnicy pracowali nad stworzeniem kart pracy, tablic edukacyjnych oraz scenariusza warsztatów, na podstawie poszerzonej wiedzy podczas zajęć. Młodzi ludzie przeprowadzili również warsztaty online, bazujące na stworzonych rezultatach, których celem było podniesienie świadomości ich uczestników na temat znaczenia wolności słowa, uświadomienie im jak takie prawo jest łamane, ograniczane, gdzie można zgłosić naruszanie naszego prawa i uzyskać pomoc, a także podniesienie świadomości na temat edukacji medialnej oraz jej ogromnego znaczenia w kontekście wolności słowa.

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

mar 30

The Power of Words

W okresie od 21 do 27 marca 2023, nasze Stowarzyszenie zrealizowało w Białym Dunajcu międzynarodowy projekt – ”The Power of Words”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 37 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Asociația Tinerilor cu Initiativa Civica z Rumunii oraz młodzież, reprezentująca Associaçăo „Fortes Sempre” z Portugalii. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.

„The Power of Words” był wspólną inicjatywą młodych ludzi z Polski, Portugalii i Rumunii. Tworząc wspólne przedsięwzięcie byliśmy zgodni co do tego, że wolność słowa jest jednym z podstawowym praw człowieka. Prawo do wygłaszania publicznie swoich poglądów daje nam ogromne możliwości. Jednak czy wolność słowa daje nam prawo do wyrażania swoich opinii w dowolny sposób? Z pewnością nie daje nam ona prawa do atakowania, dyskryminowania czy ranienia drugiego człowieka. Jednak jest to coraz bardziej powszechne i przykre zjawisko, które zauważyliśmy w swoim otoczeniu i na swojej skórze. Ogromny wpływ na nasze poglądy i opinie mają media, które również traktują wolność słowa zbyt „dosłownie”. Wolność słowa musi iść w parze z odpowiednią edukacją medialną. Tylko sprawdzona, rzetelna wiedza, oparta na faktach i sprawdzonych informacjach, które nie zostały zmanipulowane czy specjalnie wykreowane może spowodować, że prawo człowieka, którym jest wolność słowa będzie spełniało swoją rolę w społeczeństwie, nie krzywdząc drugiej jednostki.

Dlatego celem wspólnego przedsięwzięcia było:

– podniesienie wiedzy i świadomości na temat prawa człowieka, którym jest wolność słowa, zgodna z naszymi przekonaniami, opartymi na wiedzy, ale również zgodna z prawem;

– rozwinięcie pozytywnych postaw obywatelskich, tj. reagowanie na negatywne zachowania przekraczające wolność słowa (dyskryminacja, hejt, mowa nienawiści, przestępstwa); bycie otwartym, pełnym szacunku do drugiego człowieka, tolerancyjnym;

– podniesienie świadomości i wiedzy na temat edukacji medialnej;

– poszerzenie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, które wpływają na nasz światopogląd i wyrażane opinie;

sty 28

Detoxicate your relationships

We want to tell you about one of our best projects this year Detoxicate your relationships 2022-1-BG01-KA152-YOU-000057646. It gathered 36 young people from Poland, Hungary, North Macedonia, and Bulgaria in the beautiful village of Progled. As an answer to a major problem of our organizations – losing precious members because of toxic relationships, we learned how to harmonize our relationships in the first place with ourselves and then with the people around us with the help of nonviolent communication. We met with experts in psychology, medicine, and law to go deeper into the possible negative consequences of a toxic relationship, the first sign of it, and the phenomenon of domestic violence. That way we didn’t only learn how to avoid toxic relationships in our own lives, but also how to give efficient psychological and legal support to the victims of domestic violence and create a strong intolerance towards it in our societies. Most of us spent the best 9 days in our lives in the amazing nature of our beautiful mountain and the loving small community we’ve built and brought with us home not only the precious experience but very sweet memories!
Here we present you the handbook, where we assembled the knowledge we gained during the project. Please rate it through the Google form attached to the drive!

https://drive.google.com/file/d/113qkPQaZX29uFPQlKoCeCjr4DTS-8wST/view?fbclid=IwAR1q8i9T-1gvlI83esiqN-uPuSl-eT1e6JqTVaShA2u-QvpS7CixwMt2Y4g

sty 16

Fearless speakers

One of our most successful endeavors for the year was our first training course Fearless speakers 2022-1-BG01-KA153-YOU-000057889, funded by the Erasmus + program. The project gathered 32 youngsters from 7 countries near our beautiful town Smolyan. We learned how to overcome our fear of public speaking and our social anxiety for becoming more confident, in expressing our ideas and positions. The professional team of Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” taught us how to overcome our stage fright. We got familiar with the main principles of spontaneous and planned speaking and applied our knowledge during the project by conducting seminars with local students. Each of us keeps a warm memory from the existing 10 days we spent together. Here we share with you the Handbook, where we summarised our knowledge from the project!

gru 21

Życzenia świąteczne

Starsze posty «

» Nowsze posty