«

»

kw. 22

DeStress Project

Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zorganizowało w Poroninie w dniach 04.04.2024 – 12.04.2024 międzynarodowy projekt „DeStress Project” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). Było to wspólne przedsięwzięcie młodzieży z Polski, która na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniem, z rumuńskiej organizacji Asociatia Go For It i z ukraińskiej Ternopil School5 with Advanced Foreign Languages.

DeStress Project poruszył tematykę zdrowia psychicznego i dobrostanu w kontekście narastającego i ciągle utrzymującego się stresu, lęku i strachu, spowodowanych pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat wpływu takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą oraz na temat form pomocy, które mogą zostać udzielone młodym ludziom, by skutecznie radzili sobie ze stresem, lękiem czy strachem przed nadchodzącym jutrem przy wykorzystaniu różnych technik i metod. Miał też za zadanie rozwinięcie takich postaw jak empatia, solidarność, tolerancja, wzajemna pomoc i wsparcie.

Zgodnie z harmonogramem na początku projektu, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania i przeprowadzili aktywność „oczekiwania i obawy”. W czasie kolejnych warsztatów, gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, przyczyniły się do tego, że młodzi ludzie utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości oraz zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, który pracował w przyjaznej i pozytywnej atmosferze. Przełamali również opór przed komunikowaniem się w języku angielskim.

W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy zdobyli wiedzę na temat wpływu takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą dla naszego zdrowia, zwłaszcza psychicznego Rozmawiali na temat tego, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie psychiczne (odpoczynek, sen, sposób odżywiania, aktywność fizyczna) oraz metod i technik radzeniem sobie ze stresem, lękiem czy strachem (joga, medytacja, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, wykorzystaniem sztuki i tańca).

Uzmysłowili sobie jak ważna jest solidarność w trudnych chwilach, wzajemne wsparcie i czy niesienie pomocy.

Podczas etapu przygotowań, każda z grup narodowych, opracowała warsztaty, które następnie przeprowadziła podczas wymiany młodzieży. Polska grupa zaprezentowała różne techniki i odmiany jogi, pomagające rozluźnić ciało i wyciszyć umysł czy złagodzić napięcia, wywołane długotrwałym stresem. Przedstawiła zalety, płynące z jej praktykowania, jak również opowiedziała o przeciwwskazaniach, których każdy z nas powinien być świadomy. Grupa rumuńska opowiedziała o technikach i metodach, związanych np. z muzykoterapią, muzyką relaksacyjną, dźwiękoterapią, medytacją, oddychaniem.Zademonstrowała poszczególne metody i techniki, które mogą być zastosowane w zaciszu swojego domu, w drodze do szkoły czy nawet w szkole, aby skutecznie uspokoić swoje ciało i umysł; ograniczyć stres, lęk lub strach. Grupa ukraińska opowiedziała o zastosowaniu różnych metod i technik, związanych z tańcem i sztuką, które mogą być nie tylko wspaniałą rozrywką, ale także uwalniają z nas negatywne emocje, rozładowują stres, rozładowują napięcie w mięśniach, pozwalają się wyciszyć i skupić na konkretnych działaniach.

Uczestnicy przeprowadzili również swoje wieczory narodowe. Każdy zespół narodowy zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Pod koniec głównego działania, młodzież przeprowadziła spotkanie online, w którym wzięli udział ich rówieśnicy z naszych i europejskich krajów. W ramach wirtualnego spotkania zrealizowali bloki tematyczne związane m.in. z wpływem takich zjawisk jak stres, lęk czy strach na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, a także konsekwencji jakie niosą ze sobą; jak dbać o zdrowie psychiczne; jak ważna jest solidarność w trudnych chwilach i wzajemne wsparcie i pomoc; formami pomocy, które mogą zostać udzielone, w tak trudnym okresie czasu, w którym obecnie funkcjonujemy; metodami i technikami radzeniem sobie ze stresem, lękiem czy strachem przed nadchodzącym jutrem;

Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkanie, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.