«

»

kw. 02

Emission – is not our mission!

Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zorganizowało międzynarodowy projekt „Emission – is not our mission!” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). Było to wspólne przedsięwzięcie młodzieży z Polski, Słowacji i Turcji.
W naszych krajach spożywana jest ogromna ilość mięsa. Konsumując takie dania, niewiele osób myśli o tym, że każdego dnia setki tysięcy zwierząt jest zabijanych, nie zastanawia się, jak wygląda proces produkcji mięsa i czy jest przyjazny dla środowiska. Produkcja mięsa odpowiada za prawie 20% emisji gazów cieplarnianych, które mają negatywny wpływ na klimat i środowisko. Produkcja mięsa to także marnowanie ogromnej ilości wody, używanie sztucznych nawozów i zanieczyszczanie wody, wycinanie lasów np. pod pastwiska, pozbawianie zwierząt ich domów czy nawet wyginięcie gatunków zwierząt i roślin. Duża ilość mięsa jest również marnowana podczas produkcji i przez nas – klientów.
Celem projektu było:
– podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat tego jak wygląda produkcja mięsa oraz jakie niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego i klimatu;
– podniesienie świadomości na temat negatywnych skutków marnowania żywności (mięsa);
– podniesienie świadomości ekologicznej (jak zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń mogą pozytywnie wpłynąć na Planetę);
– poszerzenie kompetencji, które wpłyną na pozytywne zmiany w naszym życiu, ale i otaczającym nas środowisku (np. komponowanie autorskich dań bezmięsnych z tradycyjnych i regionalnych produktów czy ograniczanie marnowania żywności);
Podczas jednych z pierwszych zajęć, uczestnicy wymiany młodzieży stworzyli kodeks międzynarodowego spotkania, następnie przeprowadzili aktywność „oczekiwania i obawy”. Kolejnym elementem warsztatów były gry i zabawy z imionami oraz aktywności integracyjne, a także budujące zespół. Dzięki aktywnościom uczestnicy utrwalili imiona swoich rówieśników, lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali bariery nieśmiałości, zintegrowali się ze sobą tworząc zgrany zespół, stworzyli przyjazną i pozytywną atmosferę, a także przełamali lody w komunikowaniu się w języku angielskim.
W ramach wielu tematycznych zajęć, uczestnicy projektu:
– zapoznali się dokładnie, jak wygląda proces produkcji mięsa od początku aż do etapu, kiedy gotowy produkt trafia do sklepów i możemy go kupić (np. tworzenie pastwisk, hodowla zwierząt, ich karmienie, produkcja, pakowanie, transport);
– dyskutowali na temat negatywnych skutków/konsekwencji dla środowiska naturalnego i klimatu, wynikających z produkcji mięsa tj. zanieczyszczenie wody, wyginięcie gatunków zwierząt i roślin, wyjałowienie ziemi, utrata bioróżnorodności, zmiany klimatyczne;
– poruszyli tematykę emisji gazów cieplarnianych i efektu cieplarnianego, stając się bardziej świadomymi negatywnych zjawisk, które zachodzą na naszej Planecie tj. topnienie pokrywy lodowej na biegunach; częstsze powodzie w rejonach zlokalizowanych blisko mórz i oceanów oraz lawiny w górach; wzrost temperatury na całej planecie; ginięcie wielu gatunków zwierząt oraz roślin; bardziej dotkliwe susze, które powodują wyjałowienie żyznych obszarów Ziemi; zmiany w klimacie powodują znaczące problemy w rolnictwie, hodowli zwierząt oraz wielu innych sektorach; – poruszyli tematykę marnowania mięsa oraz skutków marnowania żywności – mięsa, jak również innych produktów spożywczych;
– dyskutowali na temat stosowania diety wegetariańskiej – jej plusów i minusów stosowania w życiu młodego człowieka;
Pod koniec głównego działania młodzież przeprowadziła spotkanie online, w którym wzięli udział ich rówieśnicy z naszych i europejskich krajów. W ramach spotkania przeprowadzili wiele kreatywnych bloków, związane m.in. z procesem produkcji mięsa i jego negatywnymi konsekwencjami dla środowiska i klimatu; konsekwencjami marnowania żywności (mięsa); działaniami, mającymi na celu zmianę zachowań i przyzwyczajeń na bardziej przyjazne środowisku; podnoszeniem świadomości ekologicznej (np. poprzez świadome przygotowywanie bezmięsnych posiłków). Podczas spotkania, podzielili się wypracowanymi rezultatami: wiedzą, umiejętnościami, postawami; zaprezentowali przepisy, a także opowiedzieli o wspólnym przedsięwzięciu i programie Erasmus+.
Uczestnicy przeprowadzili również swoje wieczory narodowe. Każdy zespół narodowy zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.
Wymiana młodzieży została zakończona ewaluacją całego spotkanie, podczas której uczestnicy ocenili poszczególne jego elementy oraz to, czego nauczyli się w ramach kilku dni, spędzonych razem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Youthpass – jako potwierdzenie udziału w projekcie. Międzynarodowe przedsięwzięcie było dla wszystkich możliwością poszerzenia kompetencji i zainteresowań, ale także dla wielu osób – pierwszym doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku.