«

»

wrz 25

Save the Nature – o projekcie

Przedstawiamy pierwszą część publikacji projektowej – „Save the Nature”. Uczestnicy z Polski, Słowacji i Bułgarii opisali przebieg działań, które odbyły się podczas wielomiesięcznego przedsięwzięcia.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15