«

»

wrz 05

Save the Nature – wymiana młodzieży

W dniach 25.08.2020 – 31.08.2020, Nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt sfinansowany z funduszy Programu Erasmus Plus – „Save the Nature”. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36 uczestników i liderów z bułgarskiej organizacji „Ecoworld Rhodopes”, słowackiej organizacji „OZ Gulocka” oraz Stowarzyszenia – Porozumienie Pokoleń.
Na miejsce głównych działań międzynarodowego projektu został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Burmistrz Miasta Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu, młodzi ludzie z Bułgarii, Polski i Słowacji, podjęli tematykę ekologii i ochrony środowiska, którą na co dzień się interesują. Dla uczestników międzynarodowego przedsięwzięcia ten obszar tematyczny był niezwykle istotny, a dzięki podjęciu podczas wymiany młodzieży wielu problematycznych kwestii, zdobyli nową wiedzę, umiejętności oraz wykształcili nowe nawyki, które w najbliższej przyszłości przyczynią się do lepszego dbania przez nich o naturę.
Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, dotyczących ochrony środowiska naturalnego; podniesienie świadomości wpływu, jaki może mieć człowiek na ekosystem i środowisko naturalne; zdobycie wiedzy na temat konsekwencji, wynikających z braku zainteresowania dbaniem o środowisko naturalne; wykształcenie prawidłowych postaw proekologicznych i prawidłowych nawyków, mających na celu dbanie o czystość środowiska, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat gatunków zagrożonych, które również mają ogromny wpływ na nasze środowisko i jego funkcjonowanie. Młodzi ludzie wymienili się doświadczeniami, związanymi z metodami dbania o środowisko, dobrymi praktykami, działaniami, które są podejmowane w ich krajach na rzecz dbania o naturę.
Projekt został w całości zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej (sesje tematyczne, gry i zabawy integracyjne, dyskusje, wymiana doświadczeń, gra terenowa, performance, spotkania z ekspertami, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.).
W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i przeprowadzili performance „Don’t hesitate, start to take care of nature”, który promował zachowania ekologiczne i zachęcał do dbania o środowisko naturalne. Odwiedzili również Tatrzański Park Narodowy. Edukacyjna wizyta w TPN miała na celu nie tylko zapoznanie się z tym unikalnym miejscem, jego przyrodą, gatunkami objętymi ochroną, ale również pogłębienie wiedzy o zagrożeniach takich, jak: degradacja tamtejszej natury przez człowieka (zwiększony ruch turystyczny, wycinanie lasów, zanieczyszczanie zbiorników wodnych, zaśmiecanie terenów, nękanie dzikich zwierząt).
W trakcie wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup przygotowała swój wieczór narodowy, podczas którego w kreatywny sposób, przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów oraz zaprezentowała stroje regionalne.
Projekt „Save the Nature” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC_0296

DSC_0329

DSC_0330

DSC_0335

DSC_0355

DSC_0359

DSC_0367

DSC_0375

DSC_0378

DSC_0383

DSC_0405

DSC_0416

DSC_0434

DSC_0445

DSC_0454

DSC_0477

DSC_0494

DSC_0513

DSC_0536

DSC_0574

DSC_0580

DSC_0591

DSC_0594

DSC_0598

DSC_0607

DSC_0638

DSC_0648

DSC_0680

DSC_0748