«

»

wrz 22

Tales about humanity

W okresie od 8 do 14 września 2023, nasze Stowarzyszenie zorganizowało w Poroninie międzynarodowy projekt – ”Tales about humanity”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.
W projekcie wzięło udział 30 osób – młodzi ludzie, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum z Węgier oraz młodzież, reprezentująca CERD Centre for education and regional development ze Słowacji. Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.
W ramach projektu poruszyliśmy tematykę zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak dyskryminacja, brak tolerancji wobec „inności”, ksenofobia, rasizm, celowe wykluczenie, brak empatii i okazywania człowieczeństwa drugiej osobie oraz pozytywnych wartości, zakorzenionych w naszych kulturach tj. tolerancja, otwartość, empatia, bezinteresowna pomoc,
solidarność, okazywanie człowieczeństwa w trudnych sytuacjach. W ramach projektu wykorzystaliśmy legendy, podania i baśnie jako źródła wartości moralnych i godnych naśladowania pozytywnych zachowań.
Celem projektu było:

  • poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat negatywnych zachowań tj. dyskryminacja, brak tolerancji wobec
    „inności”, ksenofobia, rasizm, celowe wykluczenie, brak empatii i okazywania człowieczeństwa drugiej osobie;
  • poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat możliwości reagowania oraz przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom;
  • rozwinięcie takich postaw jak tolerancja, otwartość, empatia, bezinteresowna pomoc, solidarność;
  • poszerzenie wiedzy na temat naszych kultur przez pryzmat baśni, legend i podań, które stanowią zbiór i źródło cennych wartości, morałów i zachowań godnych naśladowania;
  • podniesienie poziomu świadomości i tożsamości kulturowej w kontekście takich postaw jak tolerancja, człowieczeństwo, solidarność czy bezinteresowna pomoc;
  • uzmysłowienie, że szacunek do innych ludzi to szanowanie własnej kultury oraz korzeni;